Gården

Utmed Vätterns västra sida, ett par mil norr om Jönköping finner du oss – Alebogården. I en vacker miljö mellan Vättern i öster och Hökensås utlöpare i väster.

Vi driver en liten gård, där vi utgår från djuren och naturens behov och och hyllar det småskaliga, närproducerade och hållbara. Vårt mål är att ta tillvara allt från djuren på gården. Förutom våra arabhästar, welsh mountainponnyer och Australians shepherds, har vi får, getter, ankor, höns, katter och bin.

Gården gränsar till flera naturreservat med skyddsvärd natur, fauna och flora, med många hotade arter, insekter och fåglar.

Hållbarhet

Vi arbetar ständigt på att bli mer hållbara och utmanar därför oss själva och våra leverantörer att systematisk minska utsläpp och annan påverkan på natur och miljö. 

Vi använder naturliga och giftfria metoder. Vi undviker konstgödning, ogräsmedel eller medel för att bekämpa skadedjur. 

Vi prioriterar områdena: Biologisk mångfald, fossilfrihet och miljöpåverkan i vårt hållbarhetsarbete.

Detta är representanter för rasen svensk gul anka. De är utrotningshotade och vi har en genbanksbesättning som är en del i bevarandearbetet. 

Fossilfria

Gården är sedan 2016 helt fossilfri. 

Vi använder HVO 100 till Avanten och miljövänligt bränsle till våra motormanella maskiner. 

Vi strävar mot att vara oberoende av fossila bränslen även när det gäller leverantörer och använder därför i den mån det är möjligt leverantörer som kör på HVO 100, biogas eller el. 

Vi väljer alternativ till plast då det är möjligt och sopsorterar, återvinner och återbrukar.

Vår bild är att det är lättare än många tror att bli fossilfri.

Biologisk mångfald

Vi gör insatser för att bidra till biologisk mångfald och att värna den naturliga flora och fauna som finns i vårt närområde. Vi har vackra naturbeten, med olika sorters gräs, örter och träd. Vi njuter av orkidéer, linneor och hela den variation av vilda blommor som växer på våra marker.

Vi satsar bland annat på lähäckar, buskage, att låta någon hösilage- eller halmbal bli insektshotell, att låta en del stockar ligga och att låta fröbärande örter få stå över vintern.

Vi låter hästar och får växelbeta för att naturligt hålla nere parasittrycket på våra betesmarker. Getterna tar hand om slybearbetningen, så minskar vi behovet av att använda maskiner.

Vi håller en genbanksbesättning av gul anka, har flockar av utrotningshotade svenska kulturhöns och håller bin. 

Miljöledningssystem

Vi har ett miljöledningssystem som baseras på EMAS som innebär ett systematiskt arbete för att successivt minska vår och verksamhetens miljöpåverkan. 


De övergripande målen är: 

  • Fossilfria 2016
  • Halvering av utsläpp av växthusgaser 2022 (jämfört med 2015)
  • Netto noll-utsläpp 2030

Resultatet ligger i linje med målen.

Trygg hästgård

Vi är med i Länsförsäkringars och Agrias projekt Trygg hästgård. Det är vi av flera skäl men det viktigaste är att det förebyggande arbetet både leder till en säkrare gård och lägre kostnader över tid. Dessutom känns det skönt att veta att vi minimerar riskerna för oss själva, våra djur och människor som besöker oss. Konceptet ligger väl i linje med vårt övriga systematiska arbete för att dels minska vår miljöpåverkan och dels att höja kvaliteten på våra djur i varje generation. 

Läs mer på: Trygg hästgård – Agria Djurförsäkring

Translate »