Alebogården – en del av Fossilfritt Sverige

Hållbarhet har varit och är en viktig aspekt för oss. Vi började tidigt tanka vår Avant med HVO100 och att använda fossilfria bränslen till våra motormanuella maskiner. Det gör att gården är fossilfri sedan 2016. HVO100 går idag att tanka på flera mackar och det gör det så mycket enklare. Det är lite dyrare vid inköp än diesel men i realiteten det är marginellt, särskilt när det är kallt då vi upplever att verkningsgraden för HVO100 är högre – vi kommer längre på en liter HVO jämfört med diesel. Vi försöker påverka leverantörer att använda HVO och arbetar ständigt på mer hållbara transportlösningar. Vi arbetar också på att ständigt minska platsanvändningen och andra icke hållbara förbrukningsvaror. Idag är det framförallt ensilageplast och veterinära förpackningar som innebär användning av plast. Ensilageplasten återvinns och vi försöker i möjligaste mån lämna förpackningar till återvinning.
 

Våra mål är och har varit:

  • Fossilfria 2016
  • Halvering av utsläpp av växthusgaser 2022 (jämfört med 2015)
  • Netto noll-utsläpp 2030
Fossilfritt Sverige är ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Med hjälp av färdplaner, strategier och utmaningar hjälper initiativet branscher, företag och organisationer att bli fossilfria.

“Sverige genomgår en historisk omställning där målet är att landet ska bli klimatneutralt till 2045 samtidigt som vi skapar ett hållbart välfärdssamhälle som inspirerar andra länder att följa efter.”
På denna resa är det viktigt att hela samhället deltar. Fossilfritt Sverige vill därför visa hur långt vi redan kommit, vilket arbete som nu utförs och vilka utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Läs gärna mer om Fossilfritt Sverige

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »